NAUKA, KULTURA I SZTUKA

a woman and a child

Europę konstytuują: nauka, kultura i sztuka. Nauka dała podstawy cy­wilizacji naukowo-technicznej, która ukonstytuowała materialny i spo­łeczny kształt ludzkiego życia o charakterze industrialnym i zurbanizo­wanym. Obecnie, w okresie dokonujących się przemian, obserwuje się spadek autorytetu nauki, zawirowania w kryteriach wartościowania kultury, natężenie zjawisk o sprzecznych tendencjach, np. procesy integracyjne i dezintegracyjne, emancypacyjne i uprzedmiotawiające w postaci terroryzmu politycznego czy mafijnego. Nowo tworzonej rzeczywistości potrzebne są nowe kryteria prawdy i wartościowania. W obecnej sytuacji Polski, Europy i świata potrzebne jest więc nowe działanie pedagogiczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!