No Image

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE W XXI WIEKU

20 listopada, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Żyjemy w trudnym czasie, pełnym obaw, zagrożeń, problemów charakterze globalnym. Oblicze współczesnego świata określa obejmująca wszystkie aspekty życia społecznego zmienność: burze­nie utrwalonych przez wieki hierarchii […]

No Image

KIERUNKI ZMIAN W EDUKACJI

10 listopada, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Przemiany cywilizacyjne stymulują rozwój gospodarczy, dają też nadzieję na powszechne oświecenie, dobrobyt i pokój dzięki rozwojowi nauki i postępowi technicznemu. Paradoksalnie jednak minione stulecie żegnaliśmy […]

No Image

KRYTYCZNY CZAS

9 listopada, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Koniec XX wieku okazał się czasem krytycznym również dla pa­nującego w Polsce i innych krajach środkowej i wschodniej Europy ładu społecznego i politycznego. Z dużą […]

No Image

WALKA POLITYCZNA

2 listopada, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Walka polityczna, spory światopoglądowe i proble­my gospodarcze stanowiły – dotąd zresztą nieprzezwyciężone – przeszkody w sprawnym określeniu i ukształtowaniu modelu de­mokracji w Polsce. Transformacja jako […]