KIERUNKI ZMIAN W EDUKACJI

three men laughing while looking in the laptop inside room

Przemiany cywilizacyjne stymulują rozwój gospodarczy, dają też nadzieję na powszechne oświecenie, dobrobyt i pokój dzięki rozwojowi nauki i postępowi technicznemu. Paradoksalnie jednak minione stulecie żegnaliśmy jako wiek niedorzecznych wojen cierpień w obozach koncentracyjnych, wielkich zbrodni maso­wych na niespotykaną skalę, wiek bezdomnego rozumu i zatraca­nia sensu (M. Kwiecińska, Z. Kwieciński, 1996, s. 308). Jego schyłek obfitował w zachodzące w świecie zmiany, określane jako kryzys nowoczesności, polegające na odrzuceniu idei oświece­niowych, przyznających rangę tworzenia i wyjaśniania świata nauce. Pojawiły się idee postmodernizmu, burzące wiarę w rozum oświeceniowy, podkreślające prawomocność ambiwalencji jako warunku tolerancji, uznające różnicę jako podstawę identyfikacji i dopuszczające różnorodność sposobów poznania.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!