SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SZKOLNICTWA

woman in black framed eyeglasses holding pen

Uszczegółowieniem tych fundamentalnych założeń jest takie kształtowanie edukacji instytucjonalnej, by preferowała podmioto­wość, rozwój osobowy i samorealizację uczestników procesów oświatowych. Na poziomie systemowym oznacza to natomiast prze­zwyciężenie dysfunkcjonalności oraz uruchomienie swoistych me­chanizmów samorządności i samoregulacji działań oświatowych. Sprawne funkcjonowanie szkolnictwa i jakość realizowanych przez nie celów i zadań edukacyjnych stanowią istotne czynniki rozwoju społecznego. Upowszechnianie oświaty powoduje zaś stały wzrost potrzeb i oczekiwań społecznych wobec państwa i instytucji zajmujących się kształceniem.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!