W WYNIKU REALIZACJI CELÓW

man and woman sitting on chairs

W wyniku realizacji celów społeczno-kulturalnych uczniowie powinni:rozumieć postawy, dążenia i poglądy innych ludzi, posiąść umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi na zasadzie wzajemnego zrozumienia i zaufania;znać odmienne od uznawanego za własny systemy wartości, wykazywać szacunek dla idei i postaw humanistycznych, wykazy­wać tolerancję dla innych poglądów i przekonań;znać podstawowe instytucje i mechanizmy życia społecznego i politycznego w skali lokalnej, ogólnopaństwowej i międzynarodo­wej oraz wykazywać gotowość do świadomego uczestnictwa w nich, mieć szacunek dla wartości demokratycznych, troszczyć się o natu­ralne środowisko człowieka i dbać o racjonalne gospodarowanie energią i surowcami;wykazywać szacunek dla tradycji i respektować utrwalone przez nią i dzięki niej normy postępowania.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!