ZMIANY I REFORMY

man and woman sitting on chairs

W związku z tym, a także z powodu zmieniających się warunków społecznych i transformacji ustrojowej, pojawiają się nowe problemy edukacyjne oraz proponowane są alter­natywne sposoby ich rozwiązywania. Efektywność zmian i reform oświatowych w dużym stopniu zależ­na jest od jakości i zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy powinni organizować proces dydaktyczno-wycho­wawczy według nowoczesnych zasad polityki i praktyki oświatowej, w coraz większym stopniu uwzględniającej wyniki badań naukowych. Uważa się powszechnie, że pożądane zmiany w oświacie, a przede wszystkim podnoszenie poziomu kształcenia w szkole, zależą od na­uczycieli.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!