PSYCHOLOGICZNA PŁASZCZYZNA ROZWAŻAŃ

selective focal photo of crayons in yellow box

To bowiem, co w koncepcji Milla składa się na płaszczyznę psychologiczną rozważań, z punktu widzenia epistemologii historycznej oznacza psychologistyczną charakterystykę sposobu, w jaki dowolny podmiot jednostkowy może przyswajać sobie treści potocznego doświadczenia społecznego. Charakte­rystyka ta, zasadniczo wchodząc w skład psychologii, może być uznana za epistemo- logicznie znaczącą o tyle, o ile wyznaczone w jej ramach „naturalne” prawidłowości uzasadniają realizowalność danego programu metodologicznego od strony psycholo­gicznej, rzucając światło na psychologiczne warunki partycypacji jednostek w doświad­czeniu społecznym, czy — ogólniej — w świadomości społecznej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!