WŚRÓD PRIORYTETÓW

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Postuluje się, aby edukację oprzeć na czterech fila­rach, jakie stanowią: uczenie sposobów zdobywania wiedzy, uczenie do działania, uczenie harmonijnego współżycia, uczenie do bycia. Celem nadrzędnym tak rozumianej edukacji jest odkrywanie, rozwi­janie i eksponowanie kreatywnego potencjału jednostki (J. Delors, 1998, s. 85-98).Wśród priorytetów w polityce oświatowej Unii Europejskiej można zatem wyróżnić:szeroko rozumianą równość szans edukacyjnych w odniesieniu do płci, innych narodowości, wyznań, ludzi niepełnosprawnych, wią­żącą się z zapobieganiem wtórnemu analfabetyzmowi oraz z propa­gowaniem ochrony zdrowia i życia uczniów;podniesienie jakości kształcenia przez: reformę programów, wprowadzanie do szkoły początkowej obowiązkowej nauki języka obcego oraz wiedzy o życiu i kulturze innych państw Unii, elimino­wanie encyklopedyzmu i przeciążenia szkolnego uczniów, reformę systemu orientacji zawodowej, a także wykorzystanie najnowszych.

 

 

osiągnięć nauki i techniki poprzez wprowadzenie do szkół na mocy rezolucji UE z 19 września 1983 roku tzw. nowoczesnych technolo­gii informacyjnych — NTI (nouvelles technologies de 1’information), mających na celu przygotowanie młodzieży do samodzielnej twór­czej pracy i kształcenia ustawicznego;

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!