PROGRAM WYCHOWAWCZY

woman in black framed eyeglasses holding pen

Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać również mo­del absolwenta i model nauczyciela wychowawcy pracującego w danej szkole. Kolejnymi etapami pracy nad programem są: sfomuitowanie i zaplanowanie zadań i działań wychowawczych szkoły, zaopiniowanie programu przez rodziców, uczniów i nauczycieli, a następnie zatwierdze­nie go przez radę pedagogiczną. Realizacja planu wychowawczego po­winna zostać poddana ewaluacji. Monitorowanie efektywności działań wynikających z programu służyć bowiem będzie elastycznemu reagowa­niu na zmieniające się warunki i ewentualne zakłócenia w przebiegu za­kładanych sekwencji procesu edukacyjno-wychowawczego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!