WSKAZANIE CELÓW

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

Wskazuje on na następujące cele:zdobycie wiedzy;ukształtowanie inteligencji i rozwinięcie zmysłu krytycznego;lepsze poznanie siebie i świadome rozpoznanie własnych zdolności i ograniczeń;zdobycie umiejętności pokonywania własnych niepożąda­nych popędów i destrukcyjnych zachowań;trwałe rozbudzanie zdolności twórczych i wyobraźni;zdobycie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi; odpowiedzialnego pełnienia ról w życiu społecznym;pomaganie innym w przystosowaniu się do zmian i przygo­towywanie ich do nich;umożliwienie każdemu człowiekowi ukształtowania własne­go, wszechstronnego i całościowego poglądu na świat; wyrobienie w ludziach większej operatywności i gotowości do rozwiązywania licznych nowych problemów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!