PODSTAWOWA ROLA W DOSTĘPIE

person using laptop

Przypada mu bowiem podstawowa rola w zapewnieniu wszystkim dostępu do wiedzy i kształtowaniu lepszego rozumienia siebie i innych. Perspektywa XXI wieku, budząca zarówno lęk, jak i nadzieję, nakazuje poświęcenie większej uwagi edukacji, zwłaszcza rozumianej jako ciągły proces poszerzania wiedzy i doskonalenia posiadanych umiejętności. Umożliwia ona rozwój osobowości oraz wzmacnianie związków między jednostkami, grupami i narodami, co jest szczególnie istotne w sytuacji niekończących się międzynarodo­wych i etnicznych napięć oraz eskalacji społecznych i ekonomicz­nych nierówności (J. Delors, 1998).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!