PRZYPISYWANE FUNKCJE

person using MacBook Pro

Współcześnie szkole przypisuje się ponadto funkcje związane z przygotowaniem do życia aktywnego, zaangażowanego w kreowanie świata w zmieniających się warunkach oraz funkcje dotyczące uniwersalizacji wzorów życia z zachowaniem tożsamości i podmiotowości grup i jednostek. Szkoła powinna w tym zakresie zmieniać własne modele działalności edu­kacyjnej, generować zmiany wewnętrzne i reagować na transforma­cje różnych dziedzin życia pozaszkolnego.W wyniku krytyki i przeobrażeń społeczno-politycznych szkoła stanęła w obliczu koniecznych przemian, ponieważ nie nadąża za dy­namicznie postępującymi zmianami i zadaniami ludzi w zmieniającym się społeczeństwie. Brak jej możliwości i umiejętności pozwalających na bieżąco dostosowywać własne metody pracy do zmieniających się warunków zewnętrznych i społecznych oczekiwań.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!