SPROSTANIE WYZWANIOM

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Przyzwyczajonemu do odgórnego sterowania nauczycielowi z trudnością przychodzi odna­lezienie się w nowej rzeczywistości, wymagającej od niego samodziel­ność:., wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz twórczych kompe­tencji organizacyjnych, realizacyjnych i ewaluacyjnych. Aby szkoła mogła sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przy­szłości, powinna – podobnie jak cały system edukacji – stać się pod­stawowym instrumentem zmiany w modelach myślenia oraz działa­niach jednostki. Szkoła jako organizacja i mikrosystem społeczny powinna przeobrazić się w szkołę wychowującą, będącą także auto­nomicznym podmiotem zdolnym do samoregulacji zgodnie z założe­niami edukacji twórczej i humanistycznej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!