DZIEDZINA ODNIESIENIA

men's blue and white button-up collared top

W wypadku, gdy dziedzina literalnego odniesienia przedmiotowego D teorii T stanowi po prostu poddziedzinę literalnego odniesienia przedmiotowego D’ teorii T’. tj. wówczas gdy T jest jedynie prostym rozszerzeniem (uogólnieniem) T, nie ma podstaw do uznania, że owo literalne odniesienie przedmiotowe D’ teorii T’ stanowi bardziej adekwatne przybliżenie do praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmio­towego teorii T niż literalne odniesienie przedmiotowe D teorii T. Teoria T’, wy­jaśniając fakt uprzedniej akceptacji społecznej teorii T, wskazuje praktyczno-obiek- tywne warunki efektywnego stosowania w praktyce społecznej teorii T w sposób nie różniący się od tego, jaki wprost (literalnie) wyznacza sama teoria T; w rezultacie T nie koryguje w sposób istotny T.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!