UNOWOCZEŚNIENIE PROCESU EDUKACJI

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Unowocześnienie procesu edukacji w szkole powinno uwzględ­niać jej cele, czyli winna być zachowana adekwatność wobec celów kształcenia wszystkich działań, które mają służyć całości tego pro­cesu oraz jego elementów składowych (zmiennych) (R. M. Gagne, L. J. Briggs, W. W. Wagner, 1992).Cele kształcenia są to świadome, z góry oczekiwane, planowe, a zarazem konkretne efekty edukacji, odnoszące się do pożądanych zmian (będących kategorią rozwoju), które zachodzą w wiedzy, umiejętnościach, zdolnościach i zainteresowaniach uczniów pod wpływem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Do źródeł celów kształcenia należy zaliczyć: przyjętą koncepcję człowieka, system wartości, ideologię społeczną, rozwój nauki, potrzeby rozwojowe, pragnienia i oczekiwania dzieci i młodzieży, wskazania społecznej nauki Kościoła.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!