SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Sposoby zbierania informacji; różnorodne informacje powin­ny pozwolić na: określenie postępów ucznia w stosunku do standar­dów, sporządzenie szczegółowego raportu o postępach ucznia dla niego samego i jego rodziców, informację nadzoru i środowiska postępach ucznia; sposoby komunikowania informacji; ocenianie ma stworzyć warunki do: dostarczania uczniowi informacji zwrotnej o jego postę­pach; możliwości oceny czego się nauczył (samoocena), czego po­winien się nauczyć i jaki powinien być następny krok w procesie uczenia się, ocenianie ma także stworzyć warunki do współpracy ucznia, nauczyciela i rodziców; ewaluację pracy nauczyciela; proces oceniania powinien po­móc nauczycielowi ocenić efektywność jego pracy z uwzględnie­niem programów, standardów, specyfiki klasy, materiałów wykorzy­stanych w procesie uczenia oraz powinien sugerować, jakie elementy w jaki sposób należy zmienić, planując następne etapy pracy.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!