SPRAWDZANIE

man in black jacket wearing white face mask

Sprawdzanie: (1) mierzenie jakości osiąganych efektów na progach edukacyjnych, w obrębie tzw. umiejętności kluczowych; (2) zewnętrzne mierzenie jakości realizowanych zamierzeń – wizytato­rzy; (3) analizowanie wyników w zespołach specjalistycznych (za­daniowych) i w zespole sterującym; (4) dyskusja podczas posiedze­nia rady pedagogicznej, np. szkoleniowej, ustalenie zakresu infonna- cji, którą przekaże się klientom szkoły;ujawnianie: (1) przedstawienie radzie szkoły, samorządowi lokalnemu, rodzicom informacji o osiągniętym poziomie realizacji zamierzeń; (2) komunikacja społeczna; (3) raport do kuratorium;korygowanie: (1) ewentualne modyfikowanie działań, jeśli klienci szkoły wskazali na taką konieczność;przyswojenie zmian: (1) porównanie osiąganych efektów z celami w programie rozwoju; (2) wprowadzenie do tradycji szkoły stałych działań pedagogicznych;ewaluowanie: ewentualny dalszy rozwój w obrębie zreali­zowanych zamierzeń lub dokonanie oceny końcowej i rozwiązanie zespołów;potrzeba innych zmian: ponowienie procesu (I. Dzierzgow- ska, S. Wlazło, Poradnik – mierzenie jakości…, 14-16).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!