POD WPŁYWEM OCZEKIWAŃ

woman in black framed eyeglasses holding pen

Zmieniające się pod wpływem oczekiwań społecznych i wymagań współczesnej kultury i gospodarki szkoły potrzebują nauczycieli, którzy potrafią sprostać owym zadaniom oraz umieją inspirować i wspierać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Obserwowane w większo­ści państw europejskich intensywne prace nad nowymi rozwiąza­niami oświatowymi i preferowane problemy badawcze wiążą się z poszukiwaniem optymalnych kierunków rozwoju systemów eduka­cji w tych krajach. Również w Polsce zmienia się spojrzenie na szkołę i edukację, a szczególnie na złożoność relacji pomiędzy sys­temem kształcenia i wychowania a ich społeczno-kulturowym kon­tekstem w okresie transformacji politycznej i ekonomicznej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!