ŚWIADOMOŚĆ CELÓW

person using MacBook Pro

Należy podkreślić, że świadomość celów, funkcji i zadań syste­mu edukacji, wynikających z transformacji ustrojowej oraz wyzwań cywilizacyjnych i koncepcji reformy edukacji, jest niezbędna dla właściwego przebiegu procesu kształcenia. Praca ucznia, jak również rauczyciela powinna opierać się na wyraźnym określeniu funkcji i zadań systemu szkolnictwa oraz edukacji równoległej (nieszkolnej).Efekty procesu edukacji systematycznej w szkole zdeterminowane są przez cele kształcenia i związane z nimi treści, metody, formy i środki dydaktyczne. Podstawową funkcję w stosunku do pozostałych elementów procesu kształcenia sprawują cele, których określenie jest jednym z najtrudniejszych zadań.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!