W PROCESIE WYCHOWANIA

boy in black hoodie sitting on chair

Istotnym czynnikiem determinującym poziom pracy dydak­tyczno-wychowawczej szkoły jest nauczyciel, jego wiedza i kwalifi­kacje pedagogiczne, dlatego też należy zapewnić mu optymalne wa­runki kształcenia, dokształcania i doskonalenia oraz pracy i płacy.Szkoła jako główna instytucja edukacyjna powinna ściślej współpracować z pozostałymi instytucjami oświatowymi i wycho­wawczymi, co powiązane jest z rozbudową realizowanych przez nią zadań opiekuńczych i diagnostycznych (Cz. Kupisiewicz, 1996).W procesie wychowania szkoła powinna ściśle współpraco­wać z rodzicami ucznia w celu integralnego rozwoju wszystkich sfer jego osobowości.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!