WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE

women's blue dress shirt

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli: wspólne uczenie i doskonalenie się rady pedagogicznej (nie wyklucza to współpracy z innymi zespołami nauczycielskimi) odbywa się regularnie i umoż­liwia zdobycie wiedzy pozwalającej na rozwój indywidualny lub całego zespołu pedagogicznego; głównymi treściami doskonalenia powinny pozostawać konkretne problemy danej szkoły i zespołu pedagogicznego, ponieważ ma ono być pomocne w codziennej pracy uczestników doskonalenia, dotyczy to również zespołowego rozwią­zywania problemów;Życie szkoły: szkoła poza lekcjami umożliwia uczniom kon­frontację z bezpośrednimi doświadczeniami i działaniami, które przez osoby zainteresowane (uczniów, nauczycieli rodziców, insty­tucje publiczne) oceniane sąjako istotne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!