JAKOŚĆ ZAJĘĆ

man and woman sitting on chairs

Jakość zajęć: czynnikami różnicującymi lekcje pod względem oceny są:orientacja szkolna – zajęcia ukierunkowane są raczej na sty­mulowanie uczniów niż na ich selekcjonowanie, podejmuje się więc starania zmierzające do zapewnienia uczniom możliwości rozszerze­nia wiedzy i pozytywnych doświadczeń, uwzględniając indywidual­ny poziom rozwoju i uzdolnienia;udzielanie „informacji zwrotnej” – uczniowie otrzymują od nauczyciela informacje zwrotne o postępach w nauce, w których w przypadku trudności nauczyciel wskazuje im metodę pokonania tych trudności;koncepcja prowadzenia zajęć przez nauczyciela – znajomość tego, co dzieje się w trakcie zajęć.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!