ZDOBYWANIE WIADOMOŚCI

MacBook Pro near white open book

Modyfikacje w obrębie teleologii edukacyjnej polegają przede wszystkim na zmianie porządku celów edukacyjnych. Zdobywanie wiadomości i umiejętności zastępowane jest działa­niami zmierzającymi do pełnego rozwoju osobowości, który polega na kształtowaniu postaw, kreowaniu świata wartości uniwersal­nych i indywidualnych, racjonalnego, wolnego od partykularnych uprzedzeń światopoglądu; przygotowanie do samorozwoju. Ozna­cza to przeniesienie akcentu z tzw. przedmiotowej strony edukacji na stronę podmiotową — czyli ludzi, uczestników procesów edu­kacyjnych;zapewnienie powszechnej dostępności do wybranych typów szkół, wyrównanie szans edukacyjnych osób pochodzących z róż­nych środowisk.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!