ŻYCIOWA UŻYTECZNOŚĆ

man in black jacket wearing white face mask

Uświadomienia życiowej użyteczności edukacji na danym etapie;nabycia samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze in­dywidualnym i społecznym;poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągnięcia celów ży­ciowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;uczenia się szacunku dla dobra wspólnego i przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w du­chu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw pa­triotycznych;przygotowania się do rozpoznawania i interpretowania warto­ści moralnych oraz dokonywania wyborów;kształtowania postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtwo­rzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!