JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ

woman pointing at paper

Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych, wspólnych dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i tworzenie w szkole klimatu wzajemnej życzliwości, poszanowania godności ludzkiej osoby, umiłowania małej i wielkiej ojczyzny oraz otwarcia i odpowiedzialności społecznej. Podstawą szkolnego wychowania winien być program wycho­wawczy, który wspólnie ze szkolnym zestawem programów naucza­nia oraz statutem szkoły tworzą spójną całość, będącą wyznaczni­kiem szkoły odróżniającym ją od innych szkół i tworzącym jej indy­widualny Charakter (O wychowaniu w szkole, 1999, nr 13).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!