Z NAUCZANIA BLOKOWEGO

person holding click pen

Z nauczania blokowego wyłączone są lekcje matematyki, wy­chowania fizycznego, religii i etyki. Dziedziny wiedzy, które naby­wają współcześnie dużego znaczenia, a nie zawierają się w treściach żadnego z tradycyjnych przedmiotów, ujęte są w tzw. ścieżki eduka­cyjne: edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, edukacja czy­telnicza i medialna, wychowanie do życia w społeczeństwie (wy­chowanie do życia w rodzinie, wychowanie regionalne — dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie patriotyczne i obywatelskie). Dowolność form realizacji ścieżek edukacyjnych pozwala szkole poszukiwać nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie najnowszych osiągnięć współczesnej metodyki nauczania na tym etapie edukacyjnym.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!