No Image

JAKOŚĆ PRACY NAUCZYCIELA

22 grudnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Restrukturyzacja placówek oświatowych, opracowanie no­wych centralnych, regionalnych czy szkolnych programów nauczania oraz doskonalenie metod oceny szkolnej przyniosą spodziewane efekty pod warunkiem, że uwzględnione zostaną w […]

No Image

REFORMA EDUKACJI W POLSCE

16 grudnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Dlatego też re­forma edukacji w Polsce wymaga przygotowania nauczyciela do efektywnego pełnienia funkcji i zadań prowadzących do wyekspo­nowania jego roli w przygotowywaniu młodzieży do kreatywnego […]