No Image

ZAKOŃCZENIE PORAŻKĄ

23 lutego, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Epistemologię gene­tyczną można uważać za jeszcze jedną (wśród licznych innych), zakończoną poiażką, próbę ratowania klasycznie pozytywistycznej idei zdeterminowania cech wiedzy prawomocnej przez psychobiologicznie rozumiany kontekst […]

No Image

W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ

12 lutego, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

W świetle dotychczasowych rozważań stwierdzić trzeba, że podstawowe zało­żenia epistemologii genetycznej, jakimi są: psychologizm, indywidualizm metodo­logiczny, naturalizm ontologiczny i ahistoryzm społeczny, czynią z niej orientację […]

No Image

KONFRONTACJA KONKLUZJI

10 lutego, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Wchodzić tu mogą w grę nie tyle same przesłanki psychologiczne epistemologii genetycznej, opozycyjne względem przesłanek psychologicznych zakładanych przez klasycznie pozytywistyczny system Millowski, ile wyprowadzone z […]

No Image

DOWOLNA KONCEPCJA PSYCHOLOGICZNA

3 lutego, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

tej mierze, w jakiej dowolna psychologiczna koncepcja przekonań uzyskiwa­nych i żywionych przez jednostkowy podmiot poznający jest traktowana w ramach orientacji pozytywistycznej równocześnie jako określona charakterystyka […]