No Image

ŻADNA Z TEORII

19 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Stąd żadna z teorii poznania naukowego nie może rościć sobie prawa do ponadhisto- rycznej ważności ustanawianych przez nią norm poznawczych i dyrektyw metodolo­gicznych, gdyż normy […]

No Image

ZMIENNE ZAPOTRZEBOWANIA

13 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Zmienne historycznie zapotrzebowania obiektywne kierowane do nauki z pozanaukowych typów praktyk same są rezultatem ludzkiej działalności społecznej — nieprzewidzianym z reguły efektem globalnym przeciwstawnych ten­dencji […]

No Image

ROZWÓJ WIEDZY

7 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Dodajmy jeszcze, że rozwój wiedzy charakteryzuje się: (1) progresywnym ukie­runkowaniem ku rosnącej efektywności praktycznej, co w płaszczyźnie społeczno- -subiektywnej może wyrażać się przekonaniem o ukierunkowaniu […]

No Image

NIEPORÓWNYWALNOŚĆ SYSTEMÓW

1 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Nieporównywalnością systemów wiedzy z kolejnych etapów rozwoju, rozpatrywanych w aspekcie właści­wych im współczynników metodologiczno-teoretycznych (z uwagi na ich literalne odniesienia przedmiotowe); (5) ciągłością wiedzy z […]