PODSTAWOWE KWESTIE

person holding click pen

Widzenie podstawowych kwestii epistemologicznych w takiej właśnie perspekty­wie nosi wszelkie znamiona klasycznie pozytywistycznej orientacji teoriopoznawczej Podobnie jak zaproponowane Da gruncie epistemologii genetycznej ich rozwiązanie, w wielu punktach przypomina poglądy zwłaszcza J. S. Milla, a także ewolucjonistów pozytywistycznych, takich jak H. Spencer, L. H. Morgan, E. B. Taylor i inni.Pozytywistyczny charakter podanych wyżej problemów epistemologicznych, które Piaget uważa za podstawowe, wyraża się w założeniach leżących u ich podstaw. Z tego punktu widzenia poprawka, jaką twórca epistemologii genetycznej wnosi do systemu Millowskiego, polegająca w zasadzie na rozszerzeniu zakresu pojęcia genezy, tak by obejmowało ono zarazem denotację pojęcia rozwoju, mus; się wy­dać czymś drugorzędnym.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!