ANALIZA LITERATURY

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Analiza literatury pozwala stwierdzić, że zadania te dotychczas nie znajdowały należytego odbicia w kształceniu nauczycieli i prak­tyce szkolnej. Współczesne uwarunkowania społeczne i gospodarcze naszego kraju nie zawsze sprzyjają efektywnej pracy nauczycielskiej. W sytuacji kiedy następuje bardzo szybki przyrost wiedzy z różnych dziedzin nauki, błędem staje się przekazywanie uczniom przede wszystkim encyklopedycznych wiadomości. Tak więc wiodącymi zadaniami pedagogicznymi nauczyciela są: przygotowanie uczniów do kształcenia ustawicznego, zapewnienie im rozwoju indywidual­nych sfer osobowości, potrzebnych do życia we współczesnym dy­namicznie rozwijającym się świecie oraz dostarczanie młodzieży wiedzy o Europie i jej problemach.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!