WYPROWADZANIE WNIOSKÓW

man in gray shirt facing sticky notes

Indukcja przy tym „Polega […] na wyprowadzaniu wniosków z pewnych przypadków indywidualnych, w których się obserwuje, że zachodzi dane zjawisko, o tym, iż zachodzi ono we wszystkich przypadkach pewnej klasy, a mianowicie w tych wszystkich, które są podobne do poprzednich co do tego, co się uważa za okoliczności istotne”. W stwierdzeniu tym tkwi – zdaniem Milla – założenie o jednorodności biegu zdarzeń w naturze, będące „podstawową zasadą czy też aksjomatem ogólnym indukcji” „naszym gwćrantem wszystkich wniosków z doświadczenia”. Zasada ta jest niemniej sama uogólnieniem indukcyjnym opartym na wcześniejszych uogólnieniach. Twierdzenia indukcyjne stwierdzają w sposób ogólny (jako zdania generalne) związki przyczynowe, następstwa lub współistnienia zdarzeń (prawa geometrii dotyczą porządku wśród zjawisk współczesnych sobie).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!