WYNIK DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

Wynikiem działań edukacyjnych powinno być między innymi ukształtowanie odpowiednich postaw młodzieży wobec spraw kraju i Europy. Wskazane zadania nauczy­ciel winien realizować przy współdziałaniu z rodziną ucznia i innymi ośrodkami edukacji równoległej i instytucjami upowszechniania kultury, takimi jak: telewizja, radio, prasa, teatr, kino, muzeum, wy­stawy plastyczne, balet, występy muzyczne itp. (E. Trempała, 1990). W zmieniającej się, innowacyjnej pracy nauczyciela, w której edukacja szkolna zintegrowana jest z wieloma ośrodkami wychowa­nia równoległego, należy zmierzać do samoformowania przez ucznia silnej, pogodnej, optymistycznej, przyjaznej ludziom osobowości.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!