WCIELANIE PRZEZ SZKOŁĘ W ŻYCIE

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Racjonalnie wcielane przez szkołę w życie cele osobiste powin­ny zagwarantować:opanowanie niezbędnej wiedzy i nawyków dotyczących higie­ny, racjonalnego odżywiania się i zachowania sprawności fizycznej;przyswojenie zasad społeczno-moralnego postępowania zgod­nych z uznawanym społecznie systemem wartości;rozwój emocjonalnej wrażliwości na piękno, prawdę i dobro zarówno w sensie receptywnym, jak i kreatywnym; rozbudzenie potrzeby stałego doskonalenia się pod względem umysłowym, wolicjonalnym i charakterologicznym.Głównym zatem celem nauczania i wychowania realizowanym w zreformowanej szkole powinno być dążenie do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia pod względem umy­słowym, społeczno-moralnym, fizyczno-zdrowotnym, estetycznym i ogólnotechnicznym.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!