CEL MIERZENIA JAKOŚCI

boy in black hoodie sitting on chair

Celem mierzenia jakości pracy szkoły jest: dostarczenie szkole informacji na temat jej mocnych i słabych stron przydatnych c o bu­dowania (ewentualnie modyfikowania) kolejnych planów rozwoju bądź programów poprawy efektywności; umożliwienie szkole doko­nania samooceny swej efektywności w porównaniu z innymi szko­łami podobnego typu; badanie skuteczności działania szkoły przez porównanie efektów z zamierzonymi celami; diagnozowanie wybra­nych obszarów pracy szkoły; zebranie informacji w skali lokalnej, regionalnej lub ogólnopaństwowej o problemach funkcjonowania oświaty; dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o jakości oferty edukacyjnej danej szkoły w celu ułatwienia wyboru bądź za­interesowania potrzebą wsparcia lub potrzebą wprowadzenia nie­zbędnej zmiany w danej placówce.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!