TWORZENIE WARUNKÓW

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Jest to tworzenie warunków do budowania (odbudowania) przez uczniów własnej podmiotowo­ści, do zmiany szkoły monologu i dominacji nauczyciela na szkołę dialogu i partnerstwa. Dlatego też w zreformowanej szkole funkcjo­nowanie uczniów ma być źródłem pozytywnych, konstruktywnych doświadczeń, szczególnie w zdobywaniu poczucia sprawstwa, czyli przeświadczenia o możliwości aktywnego wpływania na własne losy rzeczywistość.Główne więc zadanie edukacji szkolnej w XXI wieku powinno sprowadzać się do kształtowania człowieka, który czuć się będzie członkiem społeczności lokalnej, narodowej, państwowej oraz oby­watelem Europy i globalnego społeczeństwa, a jednocześnie będzie dbał o swój indywidualny rozwój na wszystkich etapach życia. Wy­chowanie ma więc służyć dobru indywidualnemu każdego ucznia jednocześnie dobru wspólnemu całej społeczności, w której on będzie żył.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!