W DZIEDZINIE EDUKACJI

woman placing sticky notes on wall

Pojęcie „europeizmu” w dziedzinie edukacji w dokumentach Unii odpowiada określeniom european dimension, dimension euro- penne — wymiar europejski. Promowanie europeizmu w szkołach zapoczątkowały: porozumienie ministrów edukacji krajów człon­kowskich z 1985 roku i raport Tymczasowego Komitetu na temat Europy Obywateli, przyjęty przez szefów państw i rządów. W 1988 roku ministrowie edukacji przyjęli rezolucję na temat europejskiego wymiaru edukacji,W aktualnym rozumieniu europejski wymiar edukacji oznacza konieczność podjęcia przez szkolę działań, które umożliwiają mło­dym pokoleniom zdobycie niezbędnej wiedzy o instytucjach Unii, wpływają na ukształtowanie postaw intelektualnych, społecznych i emocjonalnych wobec Wspólnoty Europejskiej traktowanej nie tylko jako obszar instytucjonalny, ekonomiczny i polityczny, lecz również jako wspólnota ludzka.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!