WSKAZANE ZADANIA

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

Wskazane zadania realizowane są poprzez kształcenie ogólne w kolejnych cyklach kształcenia:w szkole podstawowej;w gimnazjum;w liceum profilowanym.W szkole podstawowej dziecko poznaje złożoność świata i miej­sce człowieka w środowisku przyrodniczym, kulturowym i społecz­nym; rozwija i ukierunkowuje ciekawość poznawczą, aktywność ba­dawczą i ekspresję. Nauczyciele dostosowują sposób przyswajania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, wspomagają ich samodzielność ucze­nia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!