ODMIENNOŚĆ ODNIESIENIA

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Odmienność literalnego odniesienia przedmiotowego rozważanej koncepcji od jej odniesienia praktyczno-obiektywnego uwidacznia się przede wszystkim w tym, że utożsamia ona obraź świata dany przez potoczne doświadczenie społeczne (a więc prze;: pewien system społecznie respektowanych przekonań bezpośrednio-praktycznych i ich dedukcyjnych racji) z badaną rzeczywistością (obiektywną), poznawczy kontakt z którą możliwy jest jedynie pośrednio — przez praktykę społeczną; utoż­samia z nią literalne odniesienie przedmiotowe pewnego fragmentu owego systemu przekonań, tj. sferę czysto myślową, opanowywaną przez poszczególnych uczonych w praktyce badawczej; sfera owa konstytuuje się tym samym jako jej własne, literalne odniesienie przedmiotowe .Piagetowska charakterystyka wiedzy potocznej i naukowej odbiega od Millow- skiej, co ważniejsze zaś — podważa bądź koryguje w licznych punktach właściwie wszystkie założenia tamtej. Przypomnijmy — pod tym kątem — najważniejsze jej składniki.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!