PIAGETOWSKIE ROZWIĄZANIE

woman in blue tank top standing beside white wall

Na marginesie dodajmy, iż Piagetowskie rozwiązanie jest analogiczne do Chom- sky’ego koncepcji wrodzonych elementów lingwistycznych; „uniwersalia językowe” stanowią biologiczne inwarianty różnych, historycznych postaci kompetencji lingwi­stycznej dowolnego języka. Widać stąd, iż uwzględnienie przez epistemologię gene­tyczną wymiaru diachronicznego — pomijanego przez teorię gramatyk geneiatyw- nych, która pod tym względem reprezentuje tzw. strukturalizm synchroniczny, ostro krytykowany przez Piageta — nie zapewnia bynajmniej większej trafności specyficznemu dla niej opracowaniu poznawczemu świadomości społecznej. Ahisto­ryzm społeczny obu tych koncepcji przesądza o ich globalnej nieadekwatności.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!