PODSTAWA WIEDZY O ŚWIECIE

men's blue and white button-up collared top

Piagetowska krytyka klasycznie pozytywistycznej tezy o doświadczalnym funda­mencie wszelkiej wiedzy (logicznej, matematycznej i przedmiotowej), najwyraźniej sformułowana przez Milla, stanowi w istocie próbę skorygowania wielu zatożeń teoriopoznawczych tej orientacji, w efekcie zaś – wyznaczonej przez nie charak­terystyki wiedzy naukowej.Ostateczną podstawą wszelkiej wiedzy o świecie są dla Milla wrażenia zmysłowe: „Można tedy ustalić jako prawdę oczywistą samą w sobie i uznaną przez wszystkich, kogo obecnie trzeba brać w rachubę, że o świecie zewnętrznym nie wiemy i nie możemy wiedzieć nic absolutnie poza wrażeniami zmysłowymi, jakich doświadczamy dzięki niemu”.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!