NAŚWIETLONE ZAŁOŻENIA

MacBook Pro near white open book

Założenia te bowiem mogą być następnie naświe­tlone z punktu widzenia epistemologii historycznej, która umożliwia ustalenie typu społecznej świadomości metodologicznej praktyki badawczej, jaka stanowi (nie- uświadamiany) przedmiot werbalizacji dokonywanej czy to w ramach tradycyjnie pozytywistycznej koncepcji, czy też w ramach propozycji Piageta. Dodajmy, iż tego typu ustalenia odnośnie do zawartości treściowej rozważanych koncepcji epistemolo­gicznych, identyfikujące ową „zawartość” z treścią odpowiednich składników pewnej historycznej postaci społecznej świadomości metodologicznej, są wskazaniem ich praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmiotowego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!