STANOWISKO MYŚLICIELA

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Możemy obecnie przed­stawić stanowisko myśliciela szwajcarskiego co do charakteru podstawowych kwestii epistemologicznych, artykułowanych w postaci następujących pytań: (a) Jakie okoliczności wyjaśniają fakt akceptowania przez jednostkowy podmiot poznający określonych przekonań? (pytanie dotyczące kontekstu odkrycia); (b) Jakie normy i dyrektywy poznawcze, stosowane przez jednostkowy podmiot poznający, czy­nią z uzyskiwanych przezeń przekonań wiedzę prawomocną? (pytanie dotyczące kontekstu uzasadniania). Odpowiedź, jakiej dostarcza epistemologia genetyczna na pytanie (a), wskazująca, że fakt akceptacji przez jednostkowy podmiot po/nający określonych przekonań jest eksplanacyjnie podporządkowany psychobioiog cznym prawidłowościom (ramowym) progresywnego równoważenia się struktur logiczno- matematycznych na poziomie nieświadomego myślenia, zawiera równocześnie odpowiedź na pytanie.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!