ROZWOJOWOŚĆ KOMPETENCJI

woman in blue tank top standing beside white wall

Uświadamiając sobie rozwojowość kompetencji zawodowych nauczyciela i swoistość tego zawodu, należy wskazać na ‘óżne rodzaje kompetencji, do których można zaliczyć kompetencje: interpretacyjno-komunikacyjne, kreatywności, współdziałania, pragmatyczne i informatyczno-medialne (J. Szempruch, 2000, s. 263-269).Bardzo ważne w przygotowaniu nauczycieli do zawodu są kompe­tencje interpretacyjno-komunikacyjne, które wyrażają się umiejętno­ścią rozumienia i definiowania sytuacji edukacyjnych oraz skutecz­nością zachowań komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak też niewerbalnych. Dotyczą one m.in.:posiadania wiedzy o komunikacji interpersonalnej i umiejęt­ności spożytkowania jej dla celów edukacyjnych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!